TORBAL襤TO Organ Se癟imleri Kesinleen Se癟im Listeleri Hakk覺nda nemli Duyuru

TORBAL襤TO Organ Se癟imleri Kesinleen Se癟im Listeleri Hakk覺nda nemli Duyuru

Say覺n yemiz,

5174 Say覺l覺 Odalar ve Borsalar Kanununun 81. ve 84. maddelerine g繹re 2022 y覺l覺 Ekim/Kas覺m aylar覺 i癟erisinde Oda ve Borsa organ se癟imleri yap覺laca覺ndan, T羹rkiye Odalar ve Borsalar Se癟imleri hakk覺ndaki y繹netmeliin 10.maddesi gereince Meslek Komitesi ve Meclis yeleri se癟iminin yap覺laca覺 se癟im takvimi Torbal覺 襤l癟e Se癟im Kurulu taraf覺ndan onaylanm覺 olup; 13 Ekim 2022 Perembe g羹n羹 Odam覺z Hizmet Binas覺nda saat 09:30 ve 17:00 aras覺nda yap覺lacakt覺r.

Organ Se癟imlerinde dikkate al覺nacak olan ve Torbal覺 襤l癟e Se癟im Kurulu taraf覺nca onaylanan SE襤M L襤STELER襤 yay覺nlanm覺t覺r.

Se癟imin 羹lkemize, il癟emize ve 羹yelerimize hay覺rl覺 ve uurlu olmas覺n覺 temenni ederiz.

 

Sayg覺lar覺m覺zla,

Torbal覺 Ticaret Odas覺