Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Zambiya ve Kongo D.C

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik  Sohbetler- Zambiya ve Kongo D.C

Sayın üyemiz,

30 Kasım 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Zambiya’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 2 Aralık 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Kongo Demokratik
Cumhuriyeti’nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Toplantıya ilişkin detayların yer aldığı dokümanlar ekte sunulmaktadır

EK

EK-1