Tedarik癟im Deprem B繹lgesinden Projesi Hk.

Tedarik癟im Deprem B繹lgesinden Projesi Hk.

Say覺n yemiz,

Deprem b繹lgesinde sanayi, ticaret ve istihdam覺n yeniden canland覺r覺lmas覺, deprem b繹lgesinde faaliyet g繹steren irketlerin daha h覺zl覺 toparlanmas覺 amac覺yla Birliimiz taraf覺ndan “Tedarik癟im
Deprem B繹lgesinden” projesi balat覺lm覺t覺r.

Proje ile 繹zellikle b羹y羹k 繹l癟ekli irketlerin hammadde ve yar覺 mamul al覺mlar覺n覺 deprem b繹lgesindeki firmalardan tedarik etmesi ama癟lanmaktad覺r. Bu kapsamda sahadan gelen talepler dorultusunda deprem b繹lgesindeki sat覺c覺lar覺 al覺c覺lar ile bir araya getirecek 癟evrimi癟i bir platform oluturulmutur. S繹z konusu platformda, kay覺t ve listeleme s羹re癟leri bata olmak 羹zere t羹m ilemler 羹cretsiz olarak sunulmaktad覺r.

S繹z konusu platforma https://tobbdeprem.globalpiyasa.com linkinden ula覺labilmektedir.

Bu platform arac覺l覺覺yla;

  • Deprem b繹lgesindeki sat覺c覺lar, platform 羹zerinden 羹r羹nlerini sergileyebilmekte, sisteme kay覺tl覺 olan
    irketlerle iletiime ge癟ebilmektedir.
  • Deprem b繹lgesinden al覺m yapmak isteyen al覺c覺lar da, dorudan deprem b繹lgesindeki (il baz覺nda)
    tedarik癟ilere ulaabilmekte ve deprem b繹lgesinden tedarik etmeyi 繹n g繹rd羹羹 羹r羹ne y繹nelik talep
    oluturabilmektedir.

Sayg覺lar覺m覺zla,

Torbal覺 Ticaret Odas覺