SGK Yapılandırması Son Başvuru Tarihi 01.02.2021

SGK Yapılandırması Son Başvuru Tarihi 01.02.2021

Sayın üyemiz;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü) tarafından 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin olarak: kuruma olan borçlara ödeme kolaylığı, erteleme, taksitlendirme, yapılandırma, ceza ve gecikme zammı düzenlemesi gibi avantajlardan yararlanma son başvuru tarihinin 01.02.2021 olduğunu belirten TOBB’a gönderdiği bilgilendirme yazısı ekte yer almakta olup, ilgili bilgilendirme yazısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.