Normalleşme Dönemi Desteği

Normalleşme Dönemi Desteği

Sayın üyemiz;

1 Ağustos’ta yürürlüğe giren Normalleşme Desteği kapsamında, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör iş yerlerindeki kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların normal çalışma düzenine geçmesi halinde kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapılabilecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Normalleşme desteğini sektörel veya tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez. Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda; işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri primlerden 1.103,63 TL mahsuplaşma yapılacaktır.

Kısa çalışma veya nakdi ücret desteğini sonlandırarak teşvikten yararlanacak olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için ayrıca diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaklardır.

Normal çalışma düzenine dönen ve Ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecektir. İşverenler için tanımlama ekranı SGK tarafından 25 Ağustos’ta açılmıştır.

Normalleşme Desteğine başvuru yapacak işyerleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine (http://www.sgk.gov.tr/) giriş yaparak, sırasıyla e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama ekranında yer alan ‘7252 ve 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden yararlanan üyelerimize önemle hatırlatır, hayırlı işler dileriz.