Nakit Ücret Desteği ve İş Akdi Fesih Yasağının Uzatılması

Nakit Ücret Desteği ve İş Akdi Fesih Yasağının Uzatılması

Sayın üyemiz;

09.03.2021 tarihinde yayımlanan 31348 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yer alan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre Nakit Ücret Desteği ve İş Akdi Fesih Yasağı, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.

İlgili Karar