Nakdi Ücretsiz İzin ve İş Akdi Fesih Yasağı Süreleri

Nakdi Ücretsiz İzin ve İş Akdi Fesih Yasağı Süreleri

Sayın üyemiz;

30.04.2021 tarihinde yayımlanan 31470 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yer alan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre Nakdi Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı süreleri 30.06.2021 tarihine kadar olmak üzere 2 ay uzatılmıştır.

İlgili Karar