NAFEZA Sistemi Hk

NAFEZA Sistemi Hk

Sayın üyemiz,

Ekte bir örneği sunulan 02.04.2021 tarihli, Birliğimize 08.10.2021’de iletilen ilgi yazıda, Mısır’ın uygulamaya koyduğu Advanced Cargo Information System (ACI) hakkındaki tüm bilgilere www.nafeza.gov.eg adresi üzerinden erişilebileceği bildirilmektedir.

EK