MESLEKİ YETERLİLİK (USTALIK) BELGESİ TEMİNİ

MESLEKİ YETERLİLİK (USTALIK) BELGESİ TEMİNİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 5544 sayılı kanunun 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu son tebliği ile toplam 81 meslekte belge zorunluluğu genişletilmiştir. Bu kapsamda ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

5544 sayılı kanun ile yürürlükte olan, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar tarafından alınması zorunlu hale gelen ve MEYBEM A.Ş ile işbirliği çerçevesinde yürüttüğümüz Mesleki Yeterlilik Belgesi (Ustalık Belgesi) başvuruları odamız tarafından alınmaya devam etmektedir. Başvurmak isteyenlerin belirtilen evraklarla birlikte odamıza yetkili birimine başvurmaları rica olunur.

Belge Zorunluluğu Getirilen Mesleklerin Tam Listesi İçin: https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

Belge Zorunluluğu ile Alakalı Mevzuat, Rehber ve Kılavuzlar İçin: http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/mevzuat-ve-gerekli-dokumanlar/1888-mevzuat-rehber-ve-kilavuzlar#zorunluluk_mevzuat

Belge Zorunluluğu ile Alakalı Soruların Cevapları İçin: http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/skca-sorulan-sorular/calan-ve-veren-sorular