Libya Elektronik Sohbet Toplantısı

Libya Elektronik Sohbet Toplantısı

Sayın üyemiz,

9 Kasım 2021 Salı günü 14.00 -15.30 saatleri arasında Libya’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini
paylaşacağı e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Toplantıya ilişkin detaylar ekte sunulmaktadır.

EK