K羹ba 2021 襤 Forumu

K羹ba 2021 襤 Forumu

Say覺n 羹yemiz,

K羹ba Ankara B羹y羹kel癟ilii’nin ilgide kay覺tl覺 yaz覺s覺 ile, K羹ba D覺 Ticaret ve D覺 Yat覺r覺m Bakanl覺覺 taraf覺ndan, s羹rd羹r羹lebilir kalk覺nma i癟in d覺 ticareti ve yat覺r覺mlar覺 tevik etmek 羹zere “襤kinci K羹ba 2021 襤 Forumu (FECUBA 2021)”nun online olarak 29 Kas覺m – 2 Aral覺k tarihlerinde d羹zenlenecei bildirilmektedir. Etkinliin bata ev sahibi 羹lke K羹ba olmak 羹zere 癟eitli 羹lkelerden firma, Ticaret Odalar覺, Ticaret ve Yat覺r覺m Tevik Ajanslar覺 temsilcilerini bir araya getirmesi 繹ng繹r羹lmektedir. Kay覺tlar覺n 4 Ekim-25 Kas覺m 2021 tarihleri aras覺nda yap覺labilecei s繹z konusu Forum’a ilikin ayr覺nt覺l覺 bilgilere (www.foroempresarial.mincex.gob.cu) adresinden ula覺labilmektedir.