KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

Sayın üyemiz;

İmalat sanayi sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitesinin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-01 Proje Teklif Çağrısının duyurulmuştur.

2021-01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren küçük işletmelerle ve orta büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçilmesinin sağlanmasıdır. Projeye ilişkin detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Detaylı Bilgi

Proje Teklif Çağrısı