Karadağ’da Yatırım ve İş Olanakları

Karadağ’da Yatırım ve İş Olanakları

Sayın üyemiz,

Karadağ Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Ekonomi Odası tarafından
hazırlanan “Karadağ’da Yatırım ve İş Olanakları” başlıklı dokümanın bir örneği ekte sunulmaktadır.

EK