İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun Mesai Saatleri Değişikliği Ek Kararı

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun Mesai Saatleri Değişikliği Ek Kararı

Sayın üyemiz;

2020/133-Ek Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında;

  • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarına ulaşımını kendi binek/özel/kamu araçları ile yapan işyerleri için mesai saatlerinin 07:00-16:00, olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçilmesine,
  • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarından normal mesai, fazla mesai veya vardiyalı çalışan firmalarından şehir trafiğine yük getirmeyen personel ulaşımını özel servisle sağlayan işyerlerinin mesai saatlerinin daha önce belirledikleri çalışma saatlerine uygun olarak devam etmelerine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

İlgili Karar