İşyeri Kiralama Hizmetlerinde KDV İndirimi ve Kira Stopajı İndiriminde Süreler Uzatıldı

İşyeri Kiralama Hizmetlerinde KDV İndirimi ve Kira Stopajı İndiriminde Süreler Uzatıldı

Sayın üyemiz,

30 Temmuz 2021 tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kira ödemelerinde uygulanan %10 stopaj  oranına ilişkin indirim süresi 30/09/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
4311 Sayılı karar ile aşağıda ki kiralama türleri 30/09/2021 tarihine kadar % 10 stopaj oranı ile vergilendirilecektir.

1) Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında;

  • Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerine (GVK madde 70),
  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında  bunlara yapılan kira ödemelerine,
  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait  diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan  kira ödemelerine,

2) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında;

  • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine

Öte yandan 30 Temmuz 2021 tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  iş yeri kiralama  hizmetlerine ilişkin uygulanan %8 KDV oranına ilişkin indirim süresi 30/09/2021 tarihine  uzatılmıştır. Böylece iş yeri kiralama hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalarda 30 Eylül 2021 tarihine kadar %18 yerine %8 KDV oranı uygulanmaya devam edecektir.