İstihdam Teşvikleri

İstihdam Teşvikleri

Sayın üyemiz;

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun’a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşvikleri getirilmiş ve mevcut maddelere yapılan düzenlemeler ile bir kısım istihdam teşviklerinin ise süresi uzatılmıştır.

Söz konusu teşvik, destek ve indirim uygulamalarının yasal dayanaklarını, açıklamalarını, başlangıç ve bitiş tarihlerini, yararlanma şartlarını ve teşvik tutarlarını aşağıdaki link aracılığıyla SGK tarafından hazırlanmış bir rehber aracılığıyla inceleyebilirsiniz.

İstihdam Teşvikleri