Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar Hakkında

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar Hakkında

Sayın üyemiz;

21.10.2020 tarihinde yayımlanan 31281 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar, yayımlanmıştır.

Bakanlıkça belirlenecek illerde 2020-2022 yıllarında uygulanacak söz konusu kararda;

  • Gerçek veya tüzel kişilerin, hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılacağı, yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırının Bakanlıkça belirleneceği,
  • Gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurmasına yönelik yatırımların, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine alet ve ekipman ile hayvan alımının yüzde 50 hibe ile destekleneceği,
  • Yetiştiricilerce, 9 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı,
  • Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının yüzde 85, gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, aynı kapasiteli ticari hindi ve 500 kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları inşaat, makine, alet ve ekipman yatırımlarının yüzde 75 oranında destekleneceği,
  • Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri Birlikleri’ne üye, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları yatırımlarına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımlara da yüzde 100 hibe sağlanacağı,

belirtilmektedir.

İlgili Karar