Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlara Destek Verilecek

Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlara Destek Verilecek

Sayın üyemiz;

21.05.2021 tarih ve 31487 Sayılı Resmi Gazete’de “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar” yayımlanmıştır. Bu karar kapsamında; işletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere; inşaat, çadır alımı, makine alet ve ekipman alımı ile ilgili hibe verilecektir. Başvurular ilgili bakanlıkça belirlenir. İlgili karara ekte yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Karar