G羹rcistan – Rusya S覺n覺r覺ndaki 襤naat al覺malar覺 hk.

G羹rcistan – Rusya S覺n覺r覺ndaki 襤naat al覺malar覺 hk.

Say覺n 羹yemiz,

Tiflis B羹y羹kel癟ilii Ticaret M羹avirlii’nden al覺nan 07.10.2021 tarihli ve 67993330 say覺l覺 yaz覺ya atfen, G羹rcistan D覺ileri Bakanl覺覺ndan Tiflis B羹y羹kel癟iliine iletilen 06.10.2021 tarihli notada 繹zetle, G羹rcistan – Rusya aras覺ndaki Zemo-Larsi g羹mr羹k ge癟i noktas覺n覺n Rusya taraf覺nda ger癟ekletirilen inaat 癟al覺malar覺 nedeniyle Rusya’n覺n yeterli say覺da y羹k ta覺t覺n覺n ge癟i ilemini ger癟ekletiremedii bildirilerek T羹rk nakliye firmalar覺n覺n alternatif g羹mr羹k ge癟i noktalar覺n覺 (Tsiteli Khidi – Siniq Korpu ‘K覺rm覺z覺 K繹pr羹’ ve/veya Lagodekhi – Mazimchay) kullanmalar覺n覺n tavsiye edildii belirtilmektedir.
S繹z konusu notada yer verilen hususlar覺n Ticaret Bakan Yard覺mc覺s覺 R覺za Tuna TURAGAY’覺n 8 Ekim 2021 tarihinde 襤zmir’de G羹rc羹 ve Azerbaycanl覺 muhataplar覺yla yapt覺覺 toplant覺da g羹ndeme getirildii, s繹z konusu g繹r羹meler 癟er癟evesinde Azerbaycan Devlet G羹mr羹k Komitesi Bakan覺 Safar MEHD襤YEV’in, G羹rcistan’dan Rusya’ya ge癟ite yaanan sorunlar覺n 癟繹z羹m羹ne yard覺mc覺 olmak ad覺na Azerbaycan Cumhuriyeti olarak T羹rk ta覺mac覺lar覺n ve ihracat癟覺lar覺n G羹rcistan yerine Azerbaycan rotas覺n覺 kullanmalar覺 hususunda gerekli yard覺m覺 ve destei salamaya haz覺r olduklar覺n覺 ifade ettii bildirilmektedir.
Ayr覺ca s繹z konusu hususun, Ticaret Bakanl覺覺m覺z taraf覺ndan Rus yetkili makamlar覺yla yap覺lan ve yap覺lacak olan toplant覺larda da g羹ndeme getirilmekte olduu ifade edilmektedir