Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Eki Formları Hakkında

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Eki Formları Hakkında

Sayın üyemiz;

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 21/02/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu değişiklik ile güncellenen Ek-2 ile Yönetmeliğe eklenen Ek-24 ve Ek-29 formlarına ilişkin yazılımsal iyileştirmeler yapılmış olup söz konusu formlara Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan;

http://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler” adresinden erişilebilmektedir.

Başvuruların hızlı değerlendirilebilmesini teminen yalnızca belirtilen adresten temin edilecek formların kullanılması önem arz etmektedir.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın internet ana sayfasında AEO-YYS başlığı altında http://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/21-02-2020-tarihli-yonetmelik-degisikligi adresinde son değişikliklere ilişkin hem detaylı hem de özet bilgilere yer verilmiş olup aynı sayfada yer alan “soru, görüş ve öneri formu” vasıtasıyla T.C Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletilen sorular, benzer konuda yoğunlukla sorunlara yahut daha basit şekilde açıklanmasının fayda sağlayacağı değerlendirilenlere öncelik verilmek suretiyle, sıkça sorulan sorular başlığı altında tüm paydaşlara açık ve şeffaf biçimde düzenli olarak cevaplanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.