COSME ELIIT Projesi II. Çağrısı

COSME ELIIT Projesi II. Çağrısı

Sayın üyemiz;

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır.

COSME kapsamında yer alan “ELIIT Projesi (European Light lndustries Innovation and Technology Project)” çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

COSME ELIIT Proje Çağrısı