Birleşik Krallık’a İhracatta Karşılaşılan İhracat Engellerinin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi Üzerine Yürütülen Anket Çalışması Hk

Birleşik Krallık’a İhracatta Karşılaşılan İhracat Engellerinin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi Üzerine Yürütülen Anket  Çalışması Hk

Sayın üyemiz,

İlgi : a) 27.09.2021 tarihli ve 8681 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 18.10.2021 tarihli e-posta.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Birleşik Krallık’a ihracat yapan firmaların, ihracatta karşılaştığı engellerin ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin bir anket çalışması ile ortaya konulmasının amaçlandığı ifade edilerek, ankete ilişkin bilgilendirme yapılmıştı.

Bu defa ilgi (b)’de kayıtlı e-postada, anket çalışmasının tamamlanma süresinin 15 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.
E-postada devamla, anketin işletme yöneticisi ya da ihracat birim sorumlusu tarafından değerlendirilerek, en uygun olan cevabın işaretlenmesi talep edilmektedir. Ayrıca, anket soruları üzerinden güvenilir sonuçlara ulaşılabilmesi için cevapların gerçeği yansıtır nitelikte ve eksiksiz olmasının gerektiği vurgulanmıştır.