Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) – Sivil Toplum Destek 2 Programı Online Toplantılar

Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) – Sivil Toplum Destek 2 Programı Online Toplantılar

Sayın üyemiz;

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sivil Toplum Destek-II Programı kapsamında Derneği tarafından yürütülen CSSP-II/062 numaralı projenin amacı; Türkiye ve AB arasında, 1795 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği’nin hizmetler ve tarım sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi yanı sıra yine Gümrük Birliği kapsamında TR AB ilişkilerinde karar alma, danışma mekanizmaları ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin araçların güncellenmesine yönelik STK’ların ve iş dünyasının önerilerini de içeren raporlar sunmak ve paylaşmaktır.

ABKAD tarafından yürütülmekte olan bu projenin ortağı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) olup, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve Jean Monnet Bursiyerleri Derneği (JMBD) projenin iştirakçileri olarak projeye destek vermektedirler.

Proje kapsamında, Sivil Toplum Kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin de katılımıyla aşağıda konu başlıkları, tarih ve saatleri belirtilen çevrimiçi toplantılar düzenlenecek olup aşağıdaki program linkinde belirtilen ilgili toplantıların altındaki “Başvuru Bağlantısına” tıklayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Program İçeriği