9 Eyl羹l niversitesi, Sanayicilerimizle Buluuyor!

9 Eyl羹l niversitesi, Sanayicilerimizle Buluuyor!

Say覺n yemiz,

lkemizin sayg覺n arat覺rma 羹niversiteleri aras覺nda 繹n s覺ralarda yer alan Dokuz Eyl羹l niversitesinin sahip olduu bilgi birikimi ve tecr羹beyi i d羹nyas覺 ve toplumla paylamak amac覺yla niversite-Sanayi Bulumalar覺n覺 balatm覺t覺r. Bu kapsamda, ilkini Kemalpaa Organize Sanayi B繹lgesi, ikincisini Tire Organize Sanayi B繹lgesi, 羹癟羹nc羹s羹n羹 Aliaa Organize Sanayi B繹lgesi Y繹neticileri ve iletmeleri ile ger癟ekletirmi olduklar覺 niversite- Sanayi Bulumalar覺n覺n yeni dura覺 olarak Torbal覺 Karma ve Mobilya Organize Sanayi B繹lgesinde faaliyet g繹steren firmalar覺m覺zla Odam覺zda bir araya gelecektir.

26 May覺s 2023 Cuma g羹n羹 saat 11.00’de ger癟ekleecek olan toplant覺 kapsam覺nda DESEM 羹st y繹netiminde yer alan 羹癟 Rekt繹r Yard覺mc覺s覺, S羹rekli Eitim Merkezi (DESEM) M羹d羹r ve M羹d羹r Yard覺mc覺lar覺 ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinat繹r羹 羹yelerimize 9 Eyl羹l niversitesinin Torbal覺 i d羹nyas覺na verebilecei hizmetler ve ibirlii ile ger癟ekletirilebilecek projeler hakk覺nda bilgi verecektir.

Desem Kimdir?

2007 y覺l覺nda 羹niversite-sanayi ibirlii 癟er癟evesinde 繹zel sekt繹r ve kamu kurulular覺 ile arat覺rma, eitim ve toplumsal hizmet alanlar覺nda sinerji oluturmak 羹zere;

 • Katma deeri y羹ksek teknolojik 羹r羹nlerin 羹retilmesine katk覺 salayacak ortak projeler gelitirilmesi,
 • Sanayiye y繹nelik projelendirme, dan覺manl覺k, test, 繹l癟羹m ve analiz hizmetleri,
 • Sanayinin ihtiya癟lar覺 dorultusunda eitim ve sertifika programlar覺, seminerler, panel ve konferanslar,
 • Lisans ve lisans羹st羹 繹rencilerine, sanayi ve kamu kurulular覺ndan staj ve deneyim kazanma olanaklar覺 salama odakl覺 faaliyetler s羹rd羹rmektedir.

Desem Faaliyetleri Nelerdir?

 • Eitici ve retici Faaliyetler
 • Kurumsal Eitimler
 • Yabanc覺 Dil Eitimleri
 • Bakanl覺k Onayl覺 Sertifika Programlar覺
 • Mesleki ve Kiisel Geliim Eitimleri
 • evrim 襤癟i S繹yleiler
 • Film G繹sterimleri
 • niversite- Sanayi 襤birlikleri

2023 Y覺l覺 DESEM Programlar覺 Nelerdir?

 • Ekonomi ve Finans
 • Hukuk
 • 襤letme Y繹netimi
 • K羹lt羹r, Sanat, Tarih ve Din Bilimi
 • Mesleki, Kiisel Geliim ve Dier
 • M羹hendislik ve Mimarl覺k
 • Sal覺k
 • Veri Bilimi ve Teknoloji
 • Yabanc覺 Dil

Tarih: 26 May覺s 2023 Cuma

Saat: 11.00

Yer:Torbal覺 Ticaret Odas覺/ Adnan zta Toplant覺 Salonu

 

Sayg覺lar覺m覺zla,

Torbal覺 Ticaret Odas覺