7440 Sayılı Kanun ile Odaya Bulunan Borçlarının Yapılandırılması

7440 Sayılı Kanun ile Odaya Bulunan Borçlarının Yapılandırılması

Sayın Üyemiz,

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12.03.2023 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır.

Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/05/2023 tarihine kadar) başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular, 01/04/2023 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabileceği gibi odamıza gelerek de yapılabilir.

Online başvuruların nasıl yapılacağı ile alakalı kullanım kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.

Ödemelerinizi, yapılandırmadan sonra https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp linkinden online olarak KREDİ KARTI ile yapabilirsiniz.

Kanun’un 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca;

  • Anılan madde 31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.
  • Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla, peşin veya 9 eşit taksit olarak ödenebilecektir. 9 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 30 Haziran 2023 olup, kalan 8 taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.
  • Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.
  • Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28.02.2024) ödemesi gerekmektedir. Azami dokuz taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını başvurunuz esnasında belli etmeniz gerekmektedir.
  • Belirlediğiniz taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.
  • Toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Torbalı Ticaret Odası