7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Sayın üyemiz;

09.06.2021 tarihinde yayımlanan 31506 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yer alan 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile yapılandırma detayları belli olmuştur.

Kanun ile birlikte mükelleflere Devlet tarafından takibi yapılan vergi/prim borçlarına af, incelemelerden muafiyet sağlanması maksadıyla matrah/vergi artırım imkanı, yasal defter kayıtlarının düzeltilmesi vb. üyelerimizi yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler yapılmıştır.

7326 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenlemelere ilişkin bilgiye ekten ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi