7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Sayın üyemiz;

27.11.2020 tarihinde yayımlanan 31317 sayılı T.C. Resmi Gazete’de Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile ilgili tebliğ yayımlanmıştır.

Mezkur Tebliğ ile Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların türü, yapılandırılan alacak tutarının nasıl tespit edileceği, yapılandırılan alacağın taksitlendirilmesi, tahsilinden vazgeçilen alacakların kapsamı, yapılacak başvurunun şekli ve süresi, başvurulara ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemler, ödeme süresi ve süresi içinde ödenmeyen taksitlere ilişkin yürütülecek işlemler, tecil edilen veya 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların yeniden yapılandırılması hususlarına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

İlgili Tebliğ