EgyMedica Medikal Fuar

EgyMedica Medikal Fuar

Sayın üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iletilen yazıda 19-21 Mayıs 2022 tarihleri Mısır’da EgyMedica medikal fuarının düzenleneceği bildirmiştir. Fuar ile ilgili detayların bulunduğu broşür ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

EK: Broşür