2022 Yılı Birim Fiyat Hazırlığı

2022 Yılı Birim Fiyat Hazırlığı

Sayın üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri ile ilgili 97 nci maddesi hükümleri gereği, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayımlanacak olan, 2022 yılı İnşaat ve Tesisat Birim fiyatlarının tespitine yönelik hazırlık çalışmalarının başladığı bildirilmiştir.
Bahse konu çalışmaların aynı zamanda yapım işlerine ilişkin yaklaşık maliyetler ile teklif fiyatların hazırlanmasına yardımcı olmak amacı taşıması nedeniyle sektörel önemi malumdur.
Bu kapsamda, Mekanik Tesisat Birim fiyat ve tanımlarının güncellenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ile iletişime geçilmesi dahilinde faaliyet alanınıza giren ürün listelerinin tarafınıza gönderileceği bildirilmekte olup söz konusu listelerin güncellenmesine yönelik geri dönüşlerinizin 19.11.2021 tarihine kadar Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’na iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

İlgili yazı