2021/03 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

2021/03 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

Sayın üyemiz;

19.01.2021 tarihinde yayımlanan 2021/03 Sayılı İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına göre;

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye;

  • Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,
  • Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler,
  • Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel

hususları ilave edilmiştir.

İlgili Karar