İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Hakkında

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Hakkında

Sayın üyemiz;

15 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan 31214 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yer alan yönetmelikte ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin değişiklik yapılmıştır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden Üyelerimizin yükümlülükleri ile toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ödeme yöntemlerini ve T.C. Ticaret Bakanlığı, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili tüm bilgiye aşağıda yer alan yönetmelikten ulaşabilirler.

İlgili Yönetmelik