02.08.2021 Tarihli, 6959 Say覺l覺 ve Yeil Mutabakat Eylem Plan覺 ve 襤htisas al覺ma Gruplar覺 Konulu Evrak覺

02.08.2021 Tarihli, 6959 Say覺l覺 ve Yeil Mutabakat Eylem Plan覺 ve 襤htisas al覺ma Gruplar覺 Konulu Evrak覺

Say覺n 羹yemiz,

Bilindii 羹zere, 11 Aral覺k 2019 tarihinde Avrupa Yeil Mutabakat覺n覺n a癟覺klanmas覺 akabinde Ticaret Bakanl覺覺 koordinasyonunda ve ilgili Kurumlar覺n kat覺l覺m覺yla kurulan al覺ma Grubu taraf覺ndan y羹r羹t羹len 癟al覺malar neticesinde, 羹lkemizin, uluslararas覺 ticaret d羹zeninde son y覺llarda ivme kazanan iklim deiiklii ile m羹cadele politikalar覺na adaptasyonunu salamay覺 hedefleyen ve ihracatta rekabet癟iliimizi g羹癟lendirecek bir yol haritas覺 niteliinde olan “Yeil Mutabakat Eylem Plan覺”na ilikin 2021/15 Say覺l覺 Cumhurbakanl覺覺 Genelgesi, 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yay覺mlanm覺t覺r. Ticaret Bakanl覺覺n覺n Birliimize iletmi olduu ilgide kay覺tl覺 yaz覺da; 9 ana bal覺k alt覺nda toplam 32 hedefi ve 81 eylemi kapsayan Eylem Plan覺n覺n kamu, 繹zel sekt繹r ve ilgili t羹m paydalar ile ibirlii i癟erisinde hayata
ge癟irilmesinin b羹y羹k 繹nem arz ettii belirtilmektedir.
Ayr覺ca; Eylem Plan覺 kapsam覺nda yer alan hedef ve faaliyetlerin, Yeil Mutabakat al覺ma Grubunun yan覺 s覺ra ihtiya癟 g繹r羹len alanlarda al覺ma Grubuna yard覺mc覺 olmak 羹zere tesis edilecek ihtisas 癟al覺ma gruplar覺nda
t羹m paydalar覺n ibirlii ile etkin bir ekilde y羹r羹t羹lmesinin elzem olduu ifade edilmektedir.

襤lgili Yaz覺;