Bilirkişi Raporları

Ürünlere ilişkin değer, menşe, cins, durum tespiti gibi çeşitli konularda resmi mercilerin talepleri üzerine gerekli bilirkişi incelemesi yaptırılır. Firmaların talepleri üzerine çeşitli mevzuatta öngörülen veya Torbalı Ticaret Odası ’nın görevleri arasında bulunan konularda da bilirkişi incelemesi yaptırılıp ilgililere tasdikli rapor suretleri verilir.